Ohlášení změn osobních údajů

Slouží pro nahlášení jakékoliv změny osobních údajů zaměstnance (zdravotní pojišťovna, číslo účtu, bydliště, stav, občanský průkaz, vzdělání apod.)

Formulář je přílohou směrnice Systém řízené dokumentace (SR 06/2008).

Vyplněný a schválený formulář poslat na Mzdové a personální oddělení.