Ohlášení změn osobních údajů

Slouží pro nahlášení jakékoliv změny osobních údajů zaměstnance (zdravotní pojišťovna, číslo účtu, bydliště, stav, občanský průkaz, vzdělání apod.)

Formulář je přílohou směrnice Pracovní řád (SR 04/2022).

Vyplněný a schválený formulář poslat na Mzdové a personální oddělení.