Žádanka na výdej ze skladu

Slouží k výdeji skladovaného materiálu ze skladu (vyskladnění zboží pro interní a externí odběratele, výdej výrobků ze skladu nakladatelství).

Formulář je přílohou směrnice Evidence, oceňování a správa majetku (SR 03/2021).

Vyplněný a schválený formulář předat do Nakladatelství.