Uzávěrkové převody (převod do FÚUP, časové rozlišení)

V aplikaci VERSO jsou k dispozici 2 formuláře uzávěrkových převodů:

  • Uct03 – Převod do fondu účelově určených prostředků (FUP/FÚUP) – pro identifikaci nevyčerpaných účelově určených prostředků převáděných do dalších rozpočtových roků pokračujících projektů v souladu s pravidly poskytovatele prostředků.
  • Uct02 – Časové rozlišení výnosů – pro identifikaci příjmů aktuálního roku (účetního období), které věcně a časově souvisí s příštími obdobími.

Na odkazované stránce s formulářem je třeba kliknout na tlačítko s plusem, tj. „+ Uct …“, čímž dojde k otevření prázdného formuláře pro možné vyplnění ze strany uživatele.

Formulář je přílohou směrnice Systém řízené dokumentace (SR 06/2008).

Soubor ke stažení je k dispozici jen ze zařízení připojeného jako zaměstnanecké.