Elektronická žádost o vystavení faktury a žádost o založení subjektu

V aplikaci WebFIS je k dispozici elektronická žádost o vystavení faktury včetně schvalování a mailové notifikace přes aplikaci VERSO (název oběhu: Uct01 – Žádost o vystavení faktury) a elektronická žádost o založení subjektu do číselníku iFIS.
Elektronický formulář plně nahrazuje původní PDF formulář „Příkaz k vystavení faktury“, který již nebude účtárnou přijímán.

Více informací k elektronickému formuláři včetně postupu k vyplnění jsou k dispozici na samostatné stránce Žádost o vystavení faktury.

Aplikace WebFIS je dostupná na adrese eis.vse.cz (tlačítko WebFIS), a to jen ze zařízení připojeného jako zaměstnanecké.