Aktualizace PDF formuláře DPČ/DPP v angličtině

Formulář DPČ/DPP v angličtině byl oproti předchozí verzi výrazně změněn. Došlo k následujícím úpravám:

  • rozšířena délka polí pro jméno a příjmení;
  • doplněn druh dokladu;
  • osoby s pracovním poměrem jsou vybírány online dotazem do databáze, proto je stažení dokumentu možné jen ze zaměstnaneckých zařízeních;
  • smluvní ujednání upraveny dle aktuální legislativy a směrnic VŠE, což vedlo k rozšíření dohody z původně jedné strany na strany dvě;
  • na třetí stránce přibyla interní schvalovací doložka, kterou je třeba MPO předkládat ke zpracování spolu s vlastní dohodou.

Samostatný PDF formulář s potvrzením o provedené práci byl nahrazen elektronickou evidencí docházky v HR Portálu, kterou má dostupnou jak samotný zaměstnanec, tak vedoucí a referent dohod.