Elektronické schvalování uzávěrkových převodů

Od ledna 2024 je v provozu aplikace VERSO, která zajišťuje elektronický oběh dokumentů včetně schvalování a mailové notifikace odpovědných osob. Aktuálně jsou v aplikaci k dispozici dva formuláře pro elektronický oběh

  • Časové rozlišení výnosů a
  • Žádost o převod do fondu účelově určených prostředků (FÚUP).

Detailnější informace k nim jsou k dispozici na samostatné stránce Uzávěrkové převody.

Aplikace VERSO je dostupná na adrese eis-verso.vse.cz, a to jen ze zařízení připojeného jako zaměstnanecké. Rovněž obecný návod k aplikaci VERSO je tímto způsobem přístupný.