Aktualizace PDF formuláře Platební příkaz do zahraničí

Na základě požadavku prorektora pro vědu, výzkum a doktorské studium a Centra informačních a knihovnických služeb bylo ve formuláři Platební příkaz do zahraničí rozšířeno pole „Specifikace platby“ o novou položku „Publikační poplatek“.