Nejnižší úroveň zaručené mzdy v Kč za hodinu

Nejnižší úroveň zaručené mzdy v Kč za hodinu v souladu s Vnitřním mzdovým předpisem VŠE spolu s nařízením vlády č. 567/2006 Sb.

Přehled mzdových tarifů v samostatné tabulce.

Skupina prací Nejnižší částka za hodinu od roku 2023 Nejnižší částka za hodinu pro rok 2022
1. 103,80 Kč 96,40 Kč
2. 106,50 Kč 106,50 Kč
3. 117,50 Kč 117,50 Kč
4. 129,80 Kč 129,80 Kč
5. 143,30 Kč 143,30 Kč
6. 158,20 Kč 158,20 Kč
7. 174,70 Kč 174,70 Kč
8.* 207,60 Kč 192,80 Kč

*odpovídá mzdové třídě 8-10