Metodický pokyn k evidenci a předávání korespondence doručené na pracoviště VŠE v oblasti pracovněprávních prostřednictvím spisové služby

Pokyn detailněji popisuje, jak dokumenty týkající se pracovněprávního vztahu Zaměstnance jím doručené na pracoviště Vedoucímu zaměstnanci nebo Zaměstnavateli zaeviduje příslušný příjemce ve spisové službě (nebo evidenci zajistí), a předá je ke zpracování MPO.

Metodický pokyn je přílohou směrnice Pracovní řád (SR 04/2022).