Hlášení o vzniku / ukončení pracovní neschopnosti

Formulář vyplňuje vedoucí zaměstnanec ke každému pracovněprávnímu vztahu podřízeného, ve kterém pracovní neschopnost
vznikla a zajistí doručení na MPO bez zbytečného odkladu. Bez údajů z tohoto formuláře nemůže MPO splnit zákonné povinnosti vůči ČSSZ a příslušnému zaměstnanci nemůže být vyplacena náhrada mzdy při pracovní neschopnosti ani nemocenské dávky prostřednictvím ČSSZ a současně je VŠE vystavena riziku penalizace ze strany ČSSZ.

Vyplněný a schválený formulář poslat na Mzdové a personální oddělení.

Formulář je nutné vyplnit pomocí programu Adobe Reader 11 nebo vyšší. Aktuální verzi Adobe Readeru si můžete stáhnout zde.

Soubor ke stažení je k dispozici jen ze zařízení připojeného jako zaměstnanecké.