Hlášení o vzniku / ukončení pracovní neschopnosti / ošetřování člena rodiny / karantény / dlouhodobého ošetřovného

Zaměstnanec ohlásí neprodleně příslušnému Vedoucímu zaměstnanci vznik dočasné pracovní neschopnosti, karantény nebo ošetřování člena rodiny. Na základě toho Vedoucí zaměstnanec vyhotoví ke každému pracovněprávnímu vztahu podřízeného, ve kterém pracovní neschopnost, karanténa nebo ošetřování člena rodiny vznikla a zajistí doručení na MPO bez zbytečného odkladu. Bez údajů z tohoto formuláře nemůže MPO splnit zákonné povinnosti vůči ČSSZ a příslušnému zaměstnanci nemůže být vyplacena náhrada mzdy při pracovní neschopnosti ani nemocenské dávky prostřednictvím ČSSZ a současně je VŠE vystavena riziku penalizace ze strany ČSSZ.

Vyplněný a schválený formulář poslat na Mzdové a personální oddělení.

Formulář je přílohou směrnice Pracovní řád (SR 04/2022).

Formulář je nutné vyplnit pomocí programu Adobe Reader 11 nebo vyšší. Aktuální verzi Adobe Readeru si můžete stáhnout zde.

Soubor ke stažení je k dispozici jen ze zařízení připojeného jako zaměstnanecké.