Tabulka mzdových tarifů

Tabulka mzdových tarifů v souladu s Vnitřním mzdovým předpisem VŠE spolu s nařízením vlády č. 567/2006 Sb.

Nejnižší úroveň zaručené mzdy v Kč za hodinu v samostatné tabulce.

Mzdová třída Mzdový tarif od roku 2023 Mzdový tarif pro rok 2022
1 17 300 Kč 16 200 Kč
2 17 900 Kč 17 900 Kč
3 19 700 Kč 19 700 Kč
4 21 800 Kč 21 800 Kč
5 24 100 Kč 24 100 Kč
6 26 600 Kč 26 600 Kč
7 29 400 Kč 29 400 Kč
8 35 400 Kč 33 200 Kč
9 40 400 Kč 38 200 Kč
10 45 400 Kč 43 200 Kč