Návrh na výplatu stipendia

Formulář pro mimofakultní útvary pro výplatu stipendií. Popis funkcí a vlastností formuláře je k dispozici v samostatném příspěvku.

Pokud se jméno studenta nedaří vyhledat, znamená to, že mu již stipendium nelze zadat, protože

  • nemá zadán bankovní účet pro vyplacení stipendia (požádejte studenta o jeho vložení do studijního systému) nebo
  • má již ukončené studium a ve zbývající lhůtě nastavené pro výplatu stipendia ze strany studijního systému (90 dní) již není technicky a organizačně možné stipendium ve výplatním termínu vyplatit.

Vyplněný a schválený formulář poslat na Ekonomický odbor.

Formulář je přílohou směrnice Systém řízené dokumentace (SR 06/2008).

Formulář je nutné vyplnit pomocí programu Adobe Reader 11 nebo vyšší. Aktuální verzi Adobe Readeru si můžete stáhnout zde.

Soubor ke stažení je k dispozici jen ze zařízení připojeného jako zaměstnanecké.