Aktualizace PDF formuláře Příkaz k vystavení faktury

Formulář Příkaz k vystavení faktury byl rozšířen o zadání daňových identifikačních čísel hospodářských subjektů registrovaných v Evropské unii (tzv. VAT number).