Příkaz k vystavení faktury

Formulář je přílohou směrnice Systém řízené dokumentace (SR 06/2008).

Slouží k vystavení faktury / daňového dokladu odběrateli.

Vyplněný a schválený formulář poslat na Ekonomický odbor.

Formulář je nutné vyplnit pomocí programu Adobe Reader 11 nebo vyšší. Aktuální verzi Adobe Readeru si můžete stáhnout zde.