Kalendář

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Platební příkaz do zahraničí

Vyplňuje se při jakékoliv bezhotovostní platbě na účet vedený u zahraniční banky. Využívá se zejména k úhradě konferenčního poplatku, nákupu publikací a služeb.

Formulář je přílohou směrnice Systém řízené dokumentace (SR 06/2008).

Vyplněný a schválený formulář poslat na Ekonomický odbor.

Formulář je nutné vyplnit pomocí programu Adobe Reader 10 nebo vyšší. Aktuální verzi Adobe Readeru si můžete stáhnout zde.

Stažení formuláře

Formulář je určen pouze pro platby na účty vedené u zahraničních bank.
Pro platby vložného/poplatků za akce pořádané v zahraničí placené na účty u tuzemských bank použijte formulář Příkaz k zaplacení vložného