Úprava číselníku středisek

S platností k 31.8.2018, resp. 1.9.2018 došlo k úpravě číselníku útvarů. Byly zrušeny střediska 9017 – Oddělení  kontroly, informací a stížností (R-OKIS) a 9051 – Útvar interního auditu (ÚIA). Místo nich vzniklo k středisko 9050 – Oddělení interní kontroly a auditu (R-OIKA). Dále k 1.9.2018 došlo k přejmenování střediska 4300 z „Centrum profesního vzdělávání“ (F4-CPV) na „Katedra multimédií“ (F4-KME).