Úprava číselníku středisek

Na základě organizačních změn na Fakultě mezinárodních vztahů a Fakultě managementu došlo k úpravě číselníku útvarů, a to následujícím způsobem

 • k 31.12.2020 došlo ke zrušení těchto středisek:
  • 2040 – Katedra politologie (F2-KPOL),
  • 2050 – Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací (F2-KOPKK),
  • 6030 – Institut managementu zdravotnických služeb (F6-IMZSH),
  • 6200 – Provoz (F6-PRH),
  • 6230 – Sklad (F6-SH),
  • 6300 – Fakultní věda a výzkum (F6-FVVH),
  • 6500 – Knihovna a edice (F6-KEH),
  • 6520 – Ediční a audiovizuální oddělení (F6-EDICH),
  • 6530 – Prodejna odborné literatury (F6-POLH);
 • k 1.1.2021 došlo k přejmenování těchto středisek:
  • 2100 z „Katedra světové ekonomiky“ (F2-KSE) na „Katedra mezinárodních ekonomických vztahů“ (F2-KMEV),
  • 2110 z „Katedra mezinárodního obchodu“ (F2-KMO) na „Katedra mezinárodního podnikání“ (F2-KMP),
  • 2120 z „Středisko mezinárodních studií J.Masaryka“ (F2-SMSJM) na „Katedra mezinárodních studií a diplomacie“ (F2-KMSD),
  • 6400 z „Centrum výpočetní techniky“ (F6-CVTH) na „Oddělení podpory odborných činností“ (F6-OPOČH).