Úprava číselníku středisek

K 1.4.2019 došlo k úpravě číselníku útvarů a to k přejmenování kolejí:

  • upraven název střediska 7110 z „Kolej Jarov I“ (KJI) na „Palachova kolej“ (PK),
  • upraven název střediska 7115 z „Kolej Jarov I. E“ (KJIE) na „University Hotel“ (UH),
  • upraven název střediska 7130 z „Kolej Jarov III F“ (KJF) na „Eislerova kolej“ (EK),
  • upraven název střediska 7140 z „Kolej Jarov III G“ (KJG) na „Thalerova kolej“ (TK).