Úprava číselníku středisek

Došlo k úpravě číselníku útvarů, kdy k 1.1.2019 vznikla nová nákladová střediska:

  • 9220 – Controlling (RK-CO),
  • 6013 – Studijní oddělení (F6-SOH).