Úprava číselníku středisek

Došlo k úpravě číselníku útvarů, kde k 01.11.2018 upraven název střediska 9014 z „Prorektor pro mezinárodní vztahy a informační systémy“ (R-PMVIS) na „Prorektor pro mezinárodní vztahy“ (R-PMV).