Úprava číselníku středisek

Na základě aktualizovaného statutu Centra informatiky došlo k úpravě číselníku útvarů, a to:

  • k 31.10.2018 zrušeno středisko 9431 – Oddělení podpory a rozvoje informačních systémů (CI-PRIS),
  • k 1.11.2018 založeno středisko 9423 – Oddělení systémové podpory (CI-OSP),
  • k 1.11.2018 založeno středisko 9430 – Oddělení bezpečnost a ochrana dat (CI-BOD).