Úprava číselníku středisek

Došlo k úpravě číselníku útvarů, a to:

  • k 30.09.2018 zrušeno středisko 5050 – Katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (F5-KIE), sloučeno se střediskem 5060 – Katedra ekonomie;
  • k 30.09.2018 zrušeno středisko 3200 – Mezinárodní škola podnikání a managementu (F3-ISBM);
  • k 30.09.2018 zrušeno středisko 3330 – Institut managementu a ekonomiky kultury (F3-IMEK);
  • k 01.10.2018 upraven název střediska 3070 z „Katedra mikroekonomie“ (F3-KMIE) na „Katedra manažerské ekonomie“ (F3-KMAE);
  • k 1.10.2018 upraven název střediska 3360 z „Institut excelence v managementu“ (F3-IEM) na „Institut managementu“ (F3-IM).