Úprava číselníku středisek

S platností od 1.10.2018 došlo k úpravě číselníku útvarů, a to k přejmenování střediska „Výpočetní centrum“ (VC) na „Centrum informatiky Vysoké školy ekonomické v Praze“ (CI). Současně s tím došlo k úpravě zkratek všech podřízených středisek z VC na CI.