PDF formuláře: filtrace zakázek dle součástí

Pro snadnější výběr zakázek z jednotlivých součástí (fakulty, SÚZ a rektorát) byla v PDF formulářích přidána možnost omezení na konkrétní součást. Na začátku seznamu zakázek je seznam součástí. Pokud danou položku (začíná šipkou „->“) uživatel vybere, omezí se seznam zakázek jen na zakázky dané součásti. Tímto filtrem se uživatelům následně snáze vybere jimi hledaná konkrétní zakázka.

V případě, že omylem by byla vybrána chybná součást, je možné se vrátit na plný rozsah výběrem položky „->VŠE“.

TIP: Pro rychlý pohyb v seznamu lze pro výběr těchto součástí použít klávesu se znaménkem mínus „-“, čímž se vybere první položka, dalším zmačknutím této klávesy dojde k přesunu na další položku atd.