Aktuálnější data v PDF formulářích

Doposud byla data z univerzitních IS pro použití v PDF formulářích připravována každý den ráno. V ojedinělých případech byla aktualizace prováděna administrátory ručně během dne, což způsobovalo to, že během této aktualizace nebyla dostupná žádná data. Proces zajišťující data z okolních univerzitních IS byl výrazně přepracován a nyní jsou data k dispozici i během probíhající aktualizace a současně s tím došlo i k celkovému zrychlení celého procesu aktualizace. Na základě toho bylo možné přistoupit k častějším aktualizacím dat i během dne. Nově dochází k aktualizování dat navíc každou celou hodinu v pracovní den od 8 do 16 h. Data změněná v okolních systémech jsou nyní pro PDF formuláře k dispozici po uplynutí prvních dvou minut po celé hodině (aktualizační proces trvá přibližně 2 minuty).

Data týkající se

  • číselníkových polí lze v PDF formuláři otevřeného během dne ručně zaktualizovat kliknutím na tlačítko „Aktualizovat data“ v pravém dolním rohu stránky;
  • osob a majetku jsou poskytovány online v okamžiku spuštění dotazu.