Nový PDF formulář Návrh na změnu pracovního poměru

Stávající formulář Návrh na změnu pracovního poměru byl převeden do formátu PDF s těmito novými vlastnostmi:

  • výběr osoby a jeho pracovněprávního vztahu (nutné připojení do sítě VŠE),
  • výběr z číselníku funkcí s možnou filtrací dle jednotlivých skupin,
  • vazba na možné mzdové třídy a stupně dle vybrané funkce,
  • volba zakázky a střediska s určením procenta.