Aktualizace PDF formuláře Výstupní list

Ve formuláři Výstupní list přibyl nový oddíl týkající se zrušení osobní emailové adresy zaměstnance. Nově lze pracovníka vyhledat online (nutné připojení do sítě VŠE) bez nutnosti ručního vypisování identifikace osoby (zůstalo zachováno jako alternativa). Dále došlo k aktualizaci jednotlivých oddílů, aby odpovídalo aktuálnímu stavu.