Aktualizace PDF formuláře Převodka majetku

Formulář Převodka majetku byl výrazně přepracován a nově obsahuje:

  • Předávající a přebírající se vybírá z číselníku osob.
  • Možnost vyplnění přebírajícího dle šablony.
  • Přidání nové sekce s poznámkou.
  • Po zadání inventárního čísla (max. 130 řádků) se dotáhne název majetku, datum zařazení, výrobní číslo, poznámka, číslo střediska a místnost. Nutnou podmínkou pro dotažení je, aby daný majetek byl evidován na předávajícího.
  • Upravena logika generování podpisových polí. Pokud dochází k přemístění majetku mezi útvary s odlišnými správci rozpočtu, je vyžadován i jejich podpis.
  • Při tisku se generuje 2D kód s inventárními čísly pro následné zpracování v ekonomickém systému.
  • Před tiskem se automaticky mažou prázdné nebo chybné řádky v soupisu majetku.