Aktualizace PDF formuláře Podpisové vzory

Ve formuláři Podpisové vzory přidána nová možnost podpisového vzoru za projektového manažera případně řešitele zakázek. Dále bylo pole zakázky svázáno s číselníkem zakázek (předtím volně vyplnitelný text).