Aktualizace formuláře Evidence odpracované doby

Ve formuláři Evidence odpracované doby došlo k těmto změnám:

  • Do parametrů přidán příznak akademické pozice, který řídí, že
    • pro akademiky není zobrazeno pole „Rozdíl hodin z minulého měsíce“ nad tabulkou,
    • pod tabulkou je zobrazeno výpočtové pole „Počet nerozvrhovaných hodin v měsíci odpracovaných akademickým pracovníkem mimo pracoviště“, které automaticky dopočítává hodiny do měsíčního fondu pracovní doby.
  • Opraven a zároveň upraven nápočet do sloupce „Plán týdně“ v případě pracovní neschopnosti, kdy ráno ještě zaměstnanec pracoval.
  • Pod tabulkou výsledné hodiny k napracování (se znaménkem +) jsou nyní oranžově zvýrazněny (původně bylo jen černé písmo), vedle toho se ještě zobrazuje znak vykřičníku.
  • Odebrán status dne „Pracovní cesta“ místo toho je řešeno ve statusu „Odpracováno“ (více v listu DOTAZY)
  • V novém listu DOTAZY jsou odpovědi na často kladené dotazy.