Aktualizace formuláře Evidence odpracované doby

Ve formuláři Evidence odpracované doby byl k 14.1.2020 přidán překlad do anglického jazyka prostřednictvím makro tlačítka „English/Česky“ vlevo nahoře. Zároveň v parametrech formuláře upravena možnost označení všech buněk v pravé části „Údaje o osobě a vztahu …“ (tj. včetně titulku „Akademik“) pro snadnější kopírování obsahu buněk.

Historie úprav formuláře

  • 6.1.2020 opravena chyba způsobující chybné hodnoty v poli  „Rozdíl“ na konci sestavy z důvodu chybného nápočtu hodin do sloupce „Plán týdně“.
  • 30.12.2019 dvě makro tlačítka.“Název listu„, které nastaví název listu na zadaný měsíc a rok ve tvaru MM-RRRR a „Kopie listů do konce roku„, které vytvoří kopii listů s odpovídajícím měsícem až do konce roku. Pro fungování těchto tlačítek je nutné mít v Excelu povolená makra (uživatel je na možnost povolení maker upozorněn). Pokud daná tlačítka uživatel nevyužije, není nutné makra povolovat.
  • 25.11.2019 opravena chyba u prázdných řádků s měsícem, který nemá 31 dní.
  • 15.11.2019 upravena kontrola při dělené výuce, kdy byla aktivována kontrola na přestávku po šesti hodinách nepřetržité práce. Pokud je po korekci celkově za den opracováno 6 hodin a méně není tato kontrola aktivována. Dále byla verze formuláře na konci stránky nastavena na bezobsažné číslo.
  • 4.11.2019 opraveno barevné rozlišení ve sloupcích „Skuteč. týdně“ a „Plán týdně“, kdy v některých případech shodné časy byly zobrazeny chybně červeným písmem.
  • 24.10.2019 rozšířena kontrola na přestávku nejdéle po 6 hodinách. Upraveny vzorce tak, aby fungovalo i v anglické verzi Excelu.
  • 4.10.2019 bylo upraveno chování formuláře pro DPP a DPČ. Nově se u DPČ nezadává výše úvazku, tj. úvazek se vyplňuje jen u pracovního poměru.
  • 1.10.2019 byl pro zjednodušení odebrán sloupec „Čerpání náhradního volna“, zároveň došlo k rozšíření pole Poznámka. Do listu DOTAZY přidány odpovědi, jak náhradní volno zadávat. Dále byl opraven nápočet hodin při výkonu práce o ve dnech pracovního volna (víkendy a svátky).