Aktualizace formuláře Evidence odpracované doby

Ve formuláři Evidence odpracované doby byl pro zjednodušení odebrán sloupec „Čerpání náhradního volna“, zároveň došlo k rozšíření pole Poznámka. Do listu DOTAZY přidány odpovědi, jak náhradní volno zadávat.

Dále byl opraven nápočet hodin při výkonu práce o ve dnech pracovního volna (víkendy a svátky).

Dne 4.10.2019 bylo upraveno chování formuláře pro DPP a DPČ. Nově se u DPČ nezadává výše úvazku, tj. úvazek se vyplňuje jen u pracovního poměru.