Kalendář

4.1.2018 - 18.1.2018 - Provedení fyzické a dokladové inventury

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Majetek

Související stránky

Nákup majetku
Nákup majetku zajišťuje celoškolsky v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a ostatní legislativou:

  • Odbor správy majetku (kopírovací stroje, nábytek a zařízení),
  • Výpočetní centrum (výpočetní a audiovizuální technika, tonery),
  • CIKS (publikace),
  • Nakladatelství (papír).


Vyřazení majetku z evidence

Majetek se vyřazuje z evidence na základně řádně vyplněného formuláře Návrh na vyřazení evidovaného majetku. Tento se předá do oddělení evidence majetku a po odsouhlasení komise je následně z evidence vyřazen.


Jak převést evidovaný majetek na někoho jiného?

Na základě řádného vyplnění převodky majetku, podepsání a předání na sekretariát (fakulty) či oddělení evidence majetku. Formulář Převodka majetku (příloha k SR 05/2007 – Evidence majetku).


Jak zařadit nově pořízený majetek do evidence?

K likvidačnímu listu faktury přiložit řádně vyplněný příslušný formulář Zápis o převzetí / zhodnocení majetku (příloha k SR 05/2007 – Evidence majetku).


Jak vytvořit vyřazovací protokol?

viz Vyřazení majetku z evidence