Aktualizace formuláře Osobní dotazník

Ve formuláři Osobní dotazník byly upřesněny některé položky, zároveň došlo k vypuštění položky rodinný stav.