Contacts

Contacts for the Economic Department

Postal address:

Vysoká škola ekonomická v Praze
Ekonomický odbor
nám. W. Churchilla 1938/4
130 67  Praha 3 – Žižkov
Czech Republic

Phone: +420 224 09 8532
Fax: +420 224 09 8814
Email: eo@vse.cz

 

Contacts for the Wage and Personnel Department

Postal address:

Vysoká škola ekonomická v Praze
Mzdové a personální oddělení
nám. W. Churchilla 1938/4
130 67  Praha 3 – Žižkov
Czech Republic

Phone: +420 224 09 5764
Email: mpo@vse.cz