Výsledky vyhledávání

Zobrazuji 13112 výsledků
https://eo.vse.cz/utvary/mpo/predpisy/
Vnitřní předpisy Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků a pracovních míst Vnitřní mzdový předpis Vysoké školy ekonomické v Praze (ze dne 27...

https://eo.vse.cz/utvary/mpo/predpisy/
Podle Mzdové a personální oddělení, dne 05/03/2011

https://eo.vse.cz/utvary/mpo/predpisy/neplatne-predpisy/
Vnitřní předpisy Vnitřní mzdový předpis Vysoké školy ekonomické v Praze (ze dne 2. července 2015) Vnitřní mzdový předpis Vysoké školy ekonomické v Praze (ze dne 29. září 2...

https://eo.vse.cz/utvary/mpo/predpisy/neplatne-predpisy/
Podle Radek Šreibr, dne 06/24/2014

https://eo.vse.cz/utvary/eo/
Ekonomický odbor je celoškolské pracoviště, které zabezpečuje prostřednictvím svých oddělení Účtárny, Informatika EO, Metodika a reporting správu, rozvoj a integraci IS;...

https://eo.vse.cz/utvary/eo/
Podle Ekonomický odbor, dne 11/12/2007

https://eo.vse.cz/utvary/eo/zam/
InSIS: Ekonomický odbor (KVE REK) - seznam zaměstnanců...

https://eo.vse.cz/utvary/eo/zam/
Podle Ekonomický odbor, dne 03/29/2008

https://eo.vse.cz/utvary/mpo/zamestnanci/
Úřední hodiny: 9 - 12 h Upozornění: Úřední hodiny jsou po dobu letních prázdnin pouze po dohodě telefonem nebo mailem s konkrétní referentkou MPO. InSIS: Mzdové a personální odd...

https://eo.vse.cz/utvary/mpo/zamestnanci/
Podle Mzdové a personální oddělení, dne 05/03/2011

https://eo.vse.cz/ostatni/
...

https://eo.vse.cz/ostatni/
Podle Ekonomický odbor, dne 03/29/2008

https://eo.vse.cz/utvary/mpo/predpisy/rozvrzeni-a-evidence-pracovni-doby/
Aktuální znění směrnice. Přílohy směrnice: č. 1 – Evidence docházky za měsíc...

https://eo.vse.cz/utvary/mpo/predpisy/rozvrzeni-a-evidence-pracovni-doby/
Podle Mzdové a personální oddělení, dne 06/03/2014

https://eo.vse.cz/utvary/mpo/personalni-a-mzdovy-is/
V roce 2018 VŠE přešla na nový personální a mzdový informační systém EGJE (Elanor Global Java Edition) od společnosti Elanor s.r.o. Systém je součástí integrovaného univerzitního info...

https://eo.vse.cz/utvary/mpo/personalni-a-mzdovy-is/
Podle Mzdové a personální oddělení, dne 07/19/2011

https://eo.vse.cz/formulare/adminved/dohoda-o-provedeni-prace/
Formulář je přílohou směrnice Systém řízené dokumentace (SR 06/2008). Vyplněný a schválený formulář poslat na Mzdové a personální oddělení. Pro občany s českou státní př...

https://eo.vse.cz/formulare/adminved/dohoda-o-provedeni-prace/
Podle Mzdové a personální oddělení, dne 01/31/2012

https://eo.vse.cz/formulare/adminved/dohoda-o-pracovni-cinnosti/
Při sjednávání podmínek uzavření dohody o pracovní činnosti předloží pracovník osobní doklady odpovědné osobě a ta je vyplní do formuláře. Bližší podmínky týkající se obdob...

https://eo.vse.cz/formulare/adminved/dohoda-o-pracovni-cinnosti/
Podle Mzdové a personální oddělení, dne 01/31/2012

https://eo.vse.cz/utvary/eo/ekonomicky-is/
Na VŠE je jako součástí integrovaného univerzitního informačního systému školy od roku 2008 používán ekonomický informační systém iFIS od společnosti BBM s.r.o.. iFIS je univerzá...

https://eo.vse.cz/utvary/eo/ekonomicky-is/
Podle Ekonomický odbor, dne 07/19/2011

https://eo.vse.cz/formulare/adminved/napln-prace/
Zaměstnavatel určuje zaměstnanci pracovní náplň svým jednostranným opatřením, kterým může tuto pracovní náplň též jednostranně měnit a doplňovat, pouze však v rámci druhu práce...

https://eo.vse.cz/formulare/adminved/napln-prace/
Podle Mzdové a personální oddělení, dne 08/10/2012

https://eo.vse.cz/formulare/adminved/navrh-na-prijeti-noveho-zamestnance/
Vyplňuje se při nástupu nového zaměstnance do pracovního poměru. Formulář je přílohou směrnice Systém řízené dokumentace (SR 06/2008). Vyplněný a schválený formulář poslat...

https://eo.vse.cz/formulare/adminved/navrh-na-prijeti-noveho-zamestnance/
Podle Mzdové a personální oddělení, dne 08/17/2011

https://eo.vse.cz/formulare/adminved/navrh-na-priznani-priplatku-za-vedeni-a-vykon-funkce/
Návrhy na přiznání nebo změny příplatku za vedení  a výkon funkce vyhotovuje vedoucí pracovník. Formulář je přílohou směrnice Pracovní řád (SR 01/2012). Vyplněný a schvále...

https://eo.vse.cz/formulare/adminved/navrh-na-priznani-priplatku-za-vedeni-a-vykon-funkce/
Podle Mzdové a personální oddělení, dne 08/10/2012

https://eo.vse.cz/formulare/adminved/osobni-dotaznik/
Tento formulář vyplňuje zaměstnanec při nástupu do pracovního poměru. Slouží jako podklad pro založení do personálního a mzdového systému. Formulář je přílohou směrnice Systém...

https://eo.vse.cz/formulare/adminved/osobni-dotaznik/
Podle Mzdové a personální oddělení, dne 12/16/2016

https://eo.vse.cz/formulare/adminved/priloha-k-pracovni-smlouve-dpc-dpp-na-projektu/
Slouží pro detailní popis pracovních činností na daném projektu, které jsou zaměstnanci uloženy v rámci plnění pracovní smlouvy. Vyhotovuje se písemně ve dvou originálech. Jeden orig...

https://eo.vse.cz/formulare/adminved/priloha-k-pracovni-smlouve-dpc-dpp-na-projektu/
Podle Mzdové a personální oddělení, dne 05/25/2018

https://eo.vse.cz/formulare/adminved/urceni-cerpani-dovolene-zamestnavatelem/
Slouží vedoucímu zaměstnanci k určení čerpání dovolené podřízenému zaměstnanci.  Tento doklad se vyhotovuje a schvaluje ve dvou originálech. Jeden je předán zaměstnanci a druhý s p...

https://eo.vse.cz/formulare/adminved/urceni-cerpani-dovolene-zamestnavatelem/
Podle Mzdové a personální oddělení, dne 08/10/2012

https://eo.vse.cz/formulare/adminved/zadost-o-provedeni-prohlidky-pracovnelekarske-pece/
Vstupní prohlídka uchazeče o zaměstnání Podle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách vstupní lékařskou prohlídku musí absolvovat uchazeč o zaměstnání ješt...

https://eo.vse.cz/formulare/adminved/zadost-o-provedeni-prohlidky-pracovnelekarske-pece/
Podle Mzdové a personální oddělení, dne 06/11/2013

https://eo.vse.cz/formulare/adminved/navrh-na-priznani-zmenu-osobniho-priplatku/
...

https://eo.vse.cz/formulare/adminved/navrh-na-priznani-zmenu-osobniho-priplatku/
Podle Mzdové a personální oddělení, dne 08/10/2012

https://eo.vse.cz/formulare/cizinci/osobni-dotaznik-v-anglictine/
Tento formulář vyplňuje zaměstnanec při nástupu do pracovního poměru. Slouží jako podklad pro založení do personálního a mzdového systému. Formulář je přílohou směrnice Systém...

https://eo.vse.cz/formulare/cizinci/osobni-dotaznik-v-anglictine/
Podle Mzdové a personální oddělení, dne 08/17/2011

https://eo.vse.cz/formulare/cizinci/cestne-prohlaseni-zamestnance-pojisteneho-v-zahranici-v-anglictine/
Čestné prohlášení v angličtině pro zaměstnance, kteří jsou pojištěni v zahraničí. Vyplněný a schválený formulář poslat na Mzdové a personální oddělení....

https://eo.vse.cz/formulare/cizinci/cestne-prohlaseni-zamestnance-pojisteneho-v-zahranici-v-anglictine/
Podle Mzdové a personální oddělení, dne 12/16/2016

https://eo.vse.cz/formulare/cizinci/bankovni-spojeni-pro-vyplatu-mzdy-do-zahranici-v-anglictine/
Slouží osobám s cizí státní příslušností k vyplnění bankovního účtu vedeného v zahraničí pro poukázání mzdy prostřednictvím bezhotovostní zahraniční platby. Vyplněný a p...

https://eo.vse.cz/formulare/cizinci/bankovni-spojeni-pro-vyplatu-mzdy-do-zahranici-v-anglictine/
Podle Mzdové a personální oddělení, dne 01/18/2017

https://eo.vse.cz/formulare/cizinci/dpc-dpp-v-anglictine/
Formulář v anglickém jazyce pro dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce, která je uzavírána s cizincem. Při sjednávání podmínek uzavření dohody s cizinci předlož...

https://eo.vse.cz/formulare/cizinci/dpc-dpp-v-anglictine/
Podle Mzdové a personální oddělení, dne 01/31/2012

https://eo.vse.cz/formulare/cizinci/dohoda-o-cestovnich-nahradach-pro-prijeti-v-anglictine/
Slouží pro vyúčtování cestovní výdajů hrazených osobám přijímaným na VŠE (např. při cestovních náhradách přednášejících, návštěvách konzultantů, účastníků oponentníc...

https://eo.vse.cz/formulare/cizinci/dohoda-o-cestovnich-nahradach-pro-prijeti-v-anglictine/
Podle Mzdové a personální oddělení, dne 08/17/2011

https://eo.vse.cz/formulare/majetek/navrh-na-vyrazeni-majetku/
Slouží k vyřazení přebytečného, neupotřebitelného či odcizeného majetku. Formulář je přílohou směrnice Evidence majetku (SR 05/2007). Vyplněný a schválený formulář poslat n...

https://eo.vse.cz/formulare/majetek/navrh-na-vyrazeni-majetku/
Podle Ekonomický odbor, dne 08/18/2011

https://eo.vse.cz/formulare/majetek/zapis-o-prevzeti-majetku/
Zápis o převzetí / zhodnocení je přílohou k likvidované faktuře nebo jinému dokladu o nákupu majetku. Formulář je určen pro následující operace: Zápis o převzetí DDHM Slo...

https://eo.vse.cz/formulare/majetek/zapis-o-prevzeti-majetku/
Podle Ekonomický odbor, dne 02/20/2012

https://eo.vse.cz/formulare/majetek/zadanka-na-vydej-ze-skladu/
Slouží k výdeji skladovaného materiálu ze skladu (vyskladnění zboží pro interní a externí odběratele, výdej výrobků ze skladu nakladatelství). Formulář je přílohou směrnice Evi...

https://eo.vse.cz/formulare/majetek/zadanka-na-vydej-ze-skladu/
Podle Ekonomický odbor, dne 08/18/2011

https://eo.vse.cz/formulare/osobni-administrativa/dovolenka/
Na základě řádně vyplněného a schváleného formuláře čerpá zaměstnanec v uvedené dny dovolenou. Formulář je přílohou směrnice Systém řízené dokumentace (SR 06/2008). Vypln...

https://eo.vse.cz/formulare/osobni-administrativa/dovolenka/
Podle Mzdové a personální oddělení, dne 08/17/2011

https://eo.vse.cz/formulare/osobni-administrativa/ohlaseni-zmen-osobnich-udaju/
Slouží pro nahlášení jakékoliv změny osobních údajů zaměstnance (zdravotní pojišťovna, číslo účtu, bydliště, stav, občanský průkaz, vzdělání apod.) Formulář je příloho...

https://eo.vse.cz/formulare/osobni-administrativa/ohlaseni-zmen-osobnich-udaju/
Podle Mzdové a personální oddělení, dne 08/17/2011

https://eo.vse.cz/formulare/osobni-administrativa/vystupni-list/
Zaměstnanec při skončení pracovního poměru má povinnost předat pracoviště a vypořádat všechny závazky k zaměstnavateli. Zaměstnanec je povinen předložit MPO nejpozději v den jeho uk...

https://eo.vse.cz/formulare/osobni-administrativa/vystupni-list/
Podle Mzdové a personální oddělení, dne 01/31/2012

https://eo.vse.cz/formulare/ostatni/
...

https://eo.vse.cz/formulare/ostatni/
Podle Ekonomický odbor, dne 08/17/2011

https://eo.vse.cz/formulare/ostatni/mimoradne-prijmy-vse/
Slouží ke složení hotovosti na pobočce České spořitelny v budově Menza Italská za různé platby (např. hotovostní tržby, vracení záloh apod.). Formulář je přílohou směrnice Sys...

https://eo.vse.cz/formulare/ostatni/mimoradne-prijmy-vse/
Podle Ekonomický odbor, dne 08/17/2011

https://eo.vse.cz/formulare/ostatni/zadost-o-prideleni-cisla-zakazky/
Žádost o přidělení čísla zakázky jejíž součástí je i kalkulace zakázky. Evidence ostatních činností podléhá evidenci Oddělení vědy a výzkumu nebo prorektora pro strategii (ne...

https://eo.vse.cz/formulare/ostatni/zadost-o-prideleni-cisla-zakazky/
Podle Ekonomický odbor, dne 08/18/2011

https://eo.vse.cz/formulare/ostatni/poplatky-za-administrativni-ukony-vse/
Slouží k úhradě poplatku za administrativní úkony (např. uznání předmětů, zkoušek, duplikát indexu, uznání VŠ vzdělání – osvědčení apod.) na pobočce ČS v budově Menza Itals...

https://eo.vse.cz/formulare/ostatni/poplatky-za-administrativni-ukony-vse/
Podle Ekonomický odbor, dne 08/18/2011

https://eo.vse.cz/formulare/ostatni/registracni-list-smlouvy/
Formulář se základními údaji smlouvy uzavřené mezi VŠE a externím subjektem (mimo pracovněprávní vztahy) evidovanými do centrálního registru smluv VŠE. Formulář je přílohou smě...

https://eo.vse.cz/formulare/ostatni/registracni-list-smlouvy/
Podle Ekonomický odbor, dne 07/14/2011

https://eo.vse.cz/formulare/ostatni/zakladni-udaje-v-platebnim-styku/
Základní informace k bankovním účtům, specifikaci plateb a DPH. Dokument je přílohou směrnice Systém řízené dokumentace (SR 06/2008)....

https://eo.vse.cz/formulare/ostatni/zakladni-udaje-v-platebnim-styku/
Podle Ekonomický odbor, dne 04/30/2013

https://eo.vse.cz/formulare/ostatni/zadost-o-poskytnuti-zalohy/
Žádost o poskytnutí stálé zálohy Slouží pro poskytnutí stálé zálohy na drobná vydání (nákup za hotové). Po předložení vyúčtování je pracovníkovi automaticky vyplacena částk...

https://eo.vse.cz/formulare/ostatni/zadost-o-poskytnuti-zalohy/
Podle Ekonomický odbor, dne 09/29/2011

https://eo.vse.cz/formulare/ostatni/zadost-o-uhradu-nakladu/
Slouží pro potřeby přeúčtování plnění mezi jednotlivými zdroji a nákladovými středisky. Formulář je přílohou směrnice Systém řízené dokumentace (SR 06/2008). Vyplněný a...

https://eo.vse.cz/formulare/ostatni/zadost-o-uhradu-nakladu/
Podle Ekonomický odbor, dne 08/17/2011

https://eo.vse.cz/formulare/stipendia/
...

https://eo.vse.cz/formulare/stipendia/
Podle Ekonomický odbor, dne 08/18/2011

https://eo.vse.cz/formulare/stipendia/pokyn-pro-zpracovani-fakultnich-stipendii-v-insis/
Instrukce pro studijní referentky k zadávání klasifikace úhrady pro jednotlivé druhy stipendií ve studijním systému InSIS a další informace k výplatě stipendií. Vyplněný a schválen...

https://eo.vse.cz/formulare/stipendia/pokyn-pro-zpracovani-fakultnich-stipendii-v-insis/
Podle Ekonomický odbor, dne 08/18/2011

https://eo.vse.cz/formulare/stipendia/rozpis-stipendii-priloha/
Slouží pro zadávání mimofakultních stipendií jednotlivým studentům. Je součástí Žádosti o výplatu stipendií. Vyplněný a schválený formulář poslat na Ekonomický odbor....

https://eo.vse.cz/formulare/stipendia/rozpis-stipendii-priloha/
Podle Ekonomický odbor, dne 08/18/2011

https://eo.vse.cz/formulare/stipendia/zadost-o-vyplatu-stipendii-pro-mimofakultni-utvary/
Formulář pro mimofakultní útvary pro výplatu mimořádných stipendií za určitý měsíc. Přílohou žádosti musí být Rozpis stipendií. Vyplněný a schválený formulář poslat na Eko...

https://eo.vse.cz/formulare/stipendia/zadost-o-vyplatu-stipendii-pro-mimofakultni-utvary/
Podle Ekonomický odbor, dne 08/18/2011

https://eo.vse.cz/formulare/majetek/
...

https://eo.vse.cz/formulare/majetek/
Podle Ekonomický odbor, dne 08/18/2011

https://eo.vse.cz/utvary/eo/predpisy/
...

https://eo.vse.cz/utvary/eo/predpisy/
Podle Ekonomický odbor, dne 07/14/2011

https://eo.vse.cz/utvary/mpo/
Mzdové a personální oddělení je celoškolské pracoviště, které zabezpečuje komplexní činnosti v oblasti personalistiky  a mezd pro potřeby externího vykazování za organizaci a pro in...

https://eo.vse.cz/utvary/mpo/
Podle Mzdové a personální oddělení, dne 05/03/2011

https://eo.vse.cz/utvary/
...

https://eo.vse.cz/utvary/
Podle Ekonomický odbor, dne 07/20/2018

https://eo.vse.cz/formulare/ostatni/prijimani-plateb-platebnimi-kartami/
Obsahuje instrukce pro organizátory akcí (konference apod.), kteří chtějí na webových stránkách akce umožnit účastníkům on-line platby platební kartou. Pokud předpokládaný počet...

https://eo.vse.cz/formulare/ostatni/prijimani-plateb-platebnimi-kartami/
Podle Ekonomický odbor, dne 08/18/2011

https://eo.vse.cz/formulare/ostatni/prehled-zatrideni-majetku-vse-pro-ucely-stanoveni-danovych-a-ucetnich-odpisu/
Typové zařazení majetku do SKP, odpisových skupin včetně doby a sazeb odepisování pro účely stanovení daňových a účetních odpisů. Přehled je přílohou směrnice Odpisový plán (...

https://eo.vse.cz/formulare/ostatni/prehled-zatrideni-majetku-vse-pro-ucely-stanoveni-danovych-a-ucetnich-odpisu/
Podle Ekonomický odbor, dne 04/30/2013

https://eo.vse.cz/formulare/osobni-administrativa/platba-sluzebni-kartou/
Platební karty VŠE se vydávají pouze pro účely plateb cestovních výdajů členů vedení VŠE, vedoucího zahraničního oddělení, vybraných vedoucích akademických pracovníků fakult VŠ...

https://eo.vse.cz/formulare/osobni-administrativa/platba-sluzebni-kartou/
Podle Ekonomický odbor, dne 08/17/2011

https://eo.vse.cz/formulare/osobni-administrativa/prikaz-k-zaplaceni-vlozneho/
Používá se pro zaplacení účasti na semináři, konferenci apod. v rámci České republiky v případech, kdy organizátor vyžaduje zálohovou úhradu před konáním akce (není k dispozici fa...

https://eo.vse.cz/formulare/osobni-administrativa/prikaz-k-zaplaceni-vlozneho/
Podle Ekonomický odbor, dne 08/17/2011

https://eo.vse.cz/formulare/osobni-administrativa/souhlas-s-pouzitim-vlastniho-vozidla/
Vyplňuje se před použitím vlastního silničního motorového vozidla spolu s cestovním příkazem k plánované pracovní cestě. Formulář je přílohou směrnice Cestovní náhrady (SR 02/...

https://eo.vse.cz/formulare/osobni-administrativa/souhlas-s-pouzitim-vlastniho-vozidla/
Podle Ekonomický odbor - CP, dne 08/17/2011

https://eo.vse.cz/formulare/osobni-administrativa/
...

https://eo.vse.cz/formulare/osobni-administrativa/
Podle Ekonomický odbor, dne 08/18/2011

https://eo.vse.cz/formulare/cizinci/
...

https://eo.vse.cz/formulare/cizinci/
Podle Mzdové a personální oddělení, dne 10/16/2017

https://eo.vse.cz/formulare/ostatni/stipendia/
Https://eo.vse.cz/formulare/stipendia/...

https://eo.vse.cz/formulare/ostatni/stipendia/
Podle Ekonomický odbor, dne 08/15/2018

https://eo.vse.cz/situace/
Oblasti nejčastěji řešených situací, do kterých se pracovník na VŠE může dostat....

https://eo.vse.cz/situace/
Podle Mzdové a personální oddělení, dne 03/29/2008

https://eo.vse.cz/formulare/osobni-administrativa/platebni-prikaz-do-zahranici/
Vyplňuje se při jakékoliv bezhotovostní platbě na účet vedený u zahraniční banky. Využívá se zejména k úhradě konferenčního poplatku, nákupu publikací a služeb. Výběr Europla...

https://eo.vse.cz/formulare/osobni-administrativa/platebni-prikaz-do-zahranici/
Podle Ekonomický odbor, dne 08/17/2011

https://eo.vse.cz/aktuality/uprava-ciselniku-stredisek/
S platností k 31.8.2018, resp. 1.9.2018 došlo k úpravě číselníku útvarů. Byly zrušeny střediska 9017 - Oddělení  kontroly, informací a stížností (R-OKIS) a 9051 - Útvar interního a...

https://eo.vse.cz/aktuality/uprava-ciselniku-stredisek/
Podle Ekonomický odbor, dne 09/02/2018

https://eo.vse.cz/formulare/osobni-administrativa/zadost-o-zalozeni-aktualizaci-externi-osoby-v-personalnim-systemu/
Tuto žádost vyplňují osoby, které budou mít pro vyúčtování cestovních náhrad podepsanou dohodu podle § 1746 Občanského zákoníku (např. doktorandi, externí spolupracovníci), pokud v...

https://eo.vse.cz/formulare/osobni-administrativa/zadost-o-zalozeni-aktualizaci-externi-osoby-v-personalnim-systemu/
Podle Ekonomický odbor - CP, dne 08/17/2011

https://eo.vse.cz/aktuality/uprava-ciselniku-stredisek-2/
S platností od 1.10.2018 došlo k úpravě číselníku útvarů, a to k přejmenování střediska "Výpočetní centrum" (VC) na "Centrum informatiky Vysoké školy ekonomické v Praze" (CI). Sou...

https://eo.vse.cz/aktuality/uprava-ciselniku-stredisek-2/
Podle Ekonomický odbor, dne 10/03/2018

https://eo.vse.cz/formulare/adminved/navrh-na-priznani-zmenu-vykonnostniho-priplatku/
Návrhy na přiznání nebo změny výkonnostního příplatku vyhotovuje vedoucí pracovník (příkazce operace). Formulář je přílohou směrnice Pracovní řád (SR 01/2012). Vyplněný a...

https://eo.vse.cz/formulare/adminved/navrh-na-priznani-zmenu-vykonnostniho-priplatku/
Podle Mzdové a personální oddělení, dne 10/03/2018

https://eo.vse.cz/ostatni/intranet/
Níže uvedené odkazy slouží pouze pro zaměstnance daných útvarů, jiné osoby nemají na stránky přístup. Intranet EO Intranet MPO...

https://eo.vse.cz/ostatni/intranet/
Podle Ekonomický odbor, dne 06/08/2015

https://eo.vse.cz/formulare/adminved/
...

https://eo.vse.cz/formulare/adminved/
Podle Mzdové a personální oddělení, dne 01/31/2012

https://eo.vse.cz/utvary/eo/
Ekonomický odbor je celoškolské pracoviště, které zabezpečuje prostřednictvím svých oddělení Účtárny, Informatika EO, Metodika a reporting správu, rozvoj a integraci IS;...

https://eo.vse.cz/utvary/eo/
Podle Ekonomický odbor, dne 11/12/2007

https://eo.vse.cz/formulare/ostatni/prijimani-plateb-platebnimi-kartami/platby_kartou/
Přijímání plateb platebními kartami prostřednictvím internetu pro organizátory akcí na VŠE Informace pro organizátory akcí (konference apod.), kteří chtějí na webových stránkách ak...

https://eo.vse.cz/formulare/ostatni/prijimani-plateb-platebnimi-kartami/platby_kartou/
Podle Ekonomický odbor, dne 04/15/2011

https://eo.vse.cz/formulare/
Používané formuláře dle jednotlivých oblastí. TIP: Pro zobrazení seznamu formulářů klikněte v menu na dlaždici Formuláře ↓ v záhlaví stránky (platí pouze pro "nemobilní" zobr...

https://eo.vse.cz/formulare/
Podle Ekonomický odbor, dne 04/02/2008

https://eo.vse.cz/aktuality/aktualizace-pdf-formulare-prikaz-k-vystaveni-faktury/
Formulář Příkaz k vystavení faktury byl rozšířen o zadání daňových identifikačních čísel hospodářských subjektů registrovaných v Evropské unii (tzv. VAT number)....

https://eo.vse.cz/aktuality/aktualizace-pdf-formulare-prikaz-k-vystaveni-faktury/
Podle Ekonomický odbor, dne 10/09/2018

https://eo.vse.cz/aktuality/uprava-ciselniku-stredisek-3/
Došlo k úpravě číselníku útvarů, a to: k 30.09.2018 zrušeno středisko 5050 - Katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (F5-KIE), sloučeno se střediskem...

https://eo.vse.cz/aktuality/uprava-ciselniku-stredisek-3/
Podle Ekonomický odbor, dne 10/22/2018

https://eo.vse.cz/aktuality/pdf-formulare-filtrace-zakazek-dle-soucasti/
Pro snadnější výběr zakázek z jednotlivých součástí (fakulty, SÚZ a rektorát) byla v PDF formulářích přidána možnost omezení na konkrétní součást. Na začátku seznamu zakázek...

https://eo.vse.cz/aktuality/pdf-formulare-filtrace-zakazek-dle-soucasti/
Podle Ekonomický odbor, dne 08/30/2018

https://eo.vse.cz/aktuality/novy-vzhled-webu/
Web EO a MPO byl převeden do nového vzhledu....

https://eo.vse.cz/aktuality/novy-vzhled-webu/
Podle Ekonomický odbor, dne 08/15/2018

https://eo.vse.cz/aktuality/uprava-ciselniku-stredisek-4/
Na základě aktualizovaného statutu Centra informatiky došlo k úpravě číselníku útvarů, a to: k 31.10.2018 zrušeno středisko 9431 - Oddělení podpory a rozvoje informačních systé...

https://eo.vse.cz/aktuality/uprava-ciselniku-stredisek-4/
Podle Ekonomický odbor, dne 11/02/2018

https://eo.vse.cz/formulare/ostatni/uzaverkove-prevody/
Formulář se používá pro: Převod do fondu účelově určených prostředků (FUP/FÚUP) - pro identifikaci nevyčerpaných účelových prostředků převáděných do dalších rozpočtov...

https://eo.vse.cz/formulare/ostatni/uzaverkove-prevody/
Podle Ekonomický odbor, dne 12/20/2012

https://eo.vse.cz/aktuality/aktualizace-pdf-formulare-uzaverkove-prevody/
Ve formuláři Uzávěrkové převody u poskytovatele GAČR rozšířeno rozlišení převodu na FÚUP a NÚUP. Současně s tím byly opraveny drobné chyby ve formuláři....

https://eo.vse.cz/aktuality/aktualizace-pdf-formulare-uzaverkove-prevody/
Podle Ekonomický odbor, dne 12/17/2018

https://eo.vse.cz/aktuality/uprava-ciselniku-stredisek-5/
Došlo k úpravě číselníku útvarů, kde k 01.11.2018 upraven název střediska 9014 z "Prorektor pro mezinárodní vztahy a informační systémy" (R-PMVIS) na "Prorektor pro mezinárodní vzta...

https://eo.vse.cz/aktuality/uprava-ciselniku-stredisek-5/
Podle Ekonomický odbor, dne 11/08/2018

https://eo.vse.cz/formulare/adminved/podpisove-vzory/
Formulář slouží pro vedoucí zaměstnance určené Kontrolním řádem jako příkazci operace a správci rozpočtu; k jednoznačnému vymezení rozsahu delegovaných pravomocí příkazce...

https://eo.vse.cz/formulare/adminved/podpisove-vzory/
Podle Ekonomický odbor, dne 01/31/2012

https://eo.vse.cz/aktuality/aktualizace-pdf-formulare-podpisove-vzory/
Ve formuláři Podpisové vzory přidána nová možnost podpisového vzoru za projektového manažera případně řešitele zakázek. Dále bylo pole zakázky svázáno s číselníkem zakázek (p...

https://eo.vse.cz/aktuality/aktualizace-pdf-formulare-podpisove-vzory/
Podle Ekonomický odbor, dne 11/08/2018

https://eo.vse.cz/formulare/ostatni/ciselnik-utvaru/
Číselník nákladových středisek VŠE. V excelovém souboru na listu Číselník útvarů VŠE je aktuální seznam, na listu Evidence změn jsou zaznamenány jednotlivé úpravy v číselní...

https://eo.vse.cz/formulare/ostatni/ciselnik-utvaru/
Podle Ekonomický odbor, dne 08/18/2011

https://eo.vse.cz/formulare/ostatni/prikaz-k-vystaveni-faktury/
Formulář je přílohou směrnice Systém řízené dokumentace (SR 06/2008). Slouží k vystavení faktury / daňového dokladu odběrateli. Vyplněný a schválený formulář poslat na Ekono...

https://eo.vse.cz/formulare/ostatni/prikaz-k-vystaveni-faktury/
Podle Ekonomický odbor, dne 10/24/2011

https://eo.vse.cz/aktuality/uprava-ciselniku-stredisek-6/
Došlo k úpravě číselníku útvarů, kdy k 1.1.2019 vznikla nová nákladová střediska: 9220 - Controlling (RK-CO), 6013 - Studijní oddělení (F6-SOH)....

https://eo.vse.cz/aktuality/uprava-ciselniku-stredisek-6/
Podle Ekonomický odbor, dne 01/07/2019

https://eo.vse.cz/utvary/mpo/zamestnanci/
Úřední hodiny: 9 - 12 h Upozornění: Úřední hodiny jsou po dobu letních prázdnin pouze po dohodě telefonem nebo mailem s konkrétní referentkou MPO. InSIS: Mzdové a personální odd...

https://eo.vse.cz/utvary/mpo/zamestnanci/
Podle Mzdové a personální oddělení, dne 05/03/2011

https://eo.vse.cz/utvary/eo/zam/
InSIS: Ekonomický odbor (KVE REK) - seznam zaměstnanců...

https://eo.vse.cz/utvary/eo/zam/
Podle Ekonomický odbor, dne 03/29/2008

https://eo.vse.cz/aktuality/aktualizace-pdf-formulare-potvrzeni-o-provedene-praci/
Ve formuláři Potvrzení o provedené práci změněno pole z čísla dohody na OSČPV, což je osobní číslo a číslo pracovně právního vztahu....

https://eo.vse.cz/aktuality/aktualizace-pdf-formulare-potvrzeni-o-provedene-praci/
Podle Mzdové a personální oddělení, dne 01/11/2019

https://eo.vse.cz/aktuality/informatika-eo-prijme-studenta-vse/
Náplní práce bude tvorba PDF formulářů v softwaru od Adobe Předpokládá se základní znalost XML a JavaScript Flexibilní pracovní doba Nabídku se životopisem zašlete na: eo@...

https://eo.vse.cz/aktuality/informatika-eo-prijme-studenta-vse/
Podle Ekonomický odbor, dne 02/15/2019

https://eo.vse.cz/situace/resitel-grantu/
Jaké je čerpání rozpočtu zakázky, které jsem řešitelem? Přehled čerpání zakázky je řešitelům k dispozici v aplikaci Webmailer na eis.vse.cz → modré tlačítko Webmailer. Postup...

https://eo.vse.cz/situace/resitel-grantu/
Podle Ekonomický odbor, dne 08/01/2011

https://eo.vse.cz/aktuality/uprava-ciselniku-stredisek-7/
K 1.4.2019 došlo k úpravě číselníku útvarů a to k přejmenování kolejí: upraven název střediska 7110 z "Kolej Jarov I" (KJI) na "Palachova kolej" (PK), upraven název středisk...

https://eo.vse.cz/aktuality/uprava-ciselniku-stredisek-7/
Podle Ekonomický odbor, dne 04/01/2019

https://eo.vse.cz/aktuality/prijmeme-studenta-vse-pro-agendu-pracovnich-cest/
Skvělá příležitost spojit práci se studiem Očekáváme spolehlivost a pečlivost Flexibilní pracovní doba na částečný úvazek Nabídku se životopisem zašlete na eo@vse.cz...

https://eo.vse.cz/aktuality/prijmeme-studenta-vse-pro-agendu-pracovnich-cest/
Podle Ekonomický odbor, dne 04/01/2019

https://eo.vse.cz/aktuality/aktualizace-pdf-formulare-zadost-o-zalozeni-aktualizaci-externi-osoby-v-personalnim-systemu/
Ve formuláři Žádost o založení / aktualizaci externí osoby v personálním systému přibyla nová položka státní příslušnost z důvodu rozlišení osoby pro aplikaci iDohody (zpracováv...

https://eo.vse.cz/aktuality/aktualizace-pdf-formulare-zadost-o-zalozeni-aktualizaci-externi-osoby-v-personalnim-systemu/
Podle Ekonomický odbor - CP, dne 04/01/2019

https://eo.vse.cz/ostatni/odkazy/
 // Intranetový personální a mzdový systém - zam.vse.cz Ekonomický informační systém iFIS - eis.vse.cz Předpisy VŠE Pobočka České spořitelny v budově Menza It...

https://eo.vse.cz/ostatni/odkazy/
Podle Ekonomický odbor, dne 05/04/2011

https://eo.vse.cz/aktuality/aktualizace-formularu-pdf/
Byly upraveny všechny PDF formuláře, jsou nyní napojeny na nový server, který pro formuláře zajišťuje aktuální data z informačních zdrojů VŠE. Při pravidelném používání formulá...

https://eo.vse.cz/aktuality/aktualizace-formularu-pdf/
Podle Ekonomický odbor, dne 06/07/2019

https://eo.vse.cz/aktuality/aktualizovany-zakladni-udaje-v-platebnim-styku/
V dokumentu Základní údaje v platebním styku byla aktualizována část týkající se DPH....

https://eo.vse.cz/aktuality/aktualizovany-zakladni-udaje-v-platebnim-styku/
Podle Ekonomický odbor, dne 08/27/2019

https://eo.vse.cz/formulare/adminved/navrh-na-vyplatu-odmeny/
Formulář slouží k vyplnění jedné klasifikace úhrady se zdůvodněním udělení odměny následovaný seznamem zaměstnanců s výší navrhované odměny. Formulář má omezení na 20 řádk...

https://eo.vse.cz/formulare/adminved/navrh-na-vyplatu-odmeny/
Podle Mzdové a personální oddělení, dne 03/02/2017

https://eo.vse.cz/formulare/adminved/navrh-na-zmenu-pracovniho-pomeru/
Sjednaný obsah pracovní smlouvy lze měnit jen písemnou oboustrannou dohodou na návrh zaměstnance nebo vedoucího zaměstnance, nejde-li o změny, které je podle právních předpisů zaměstnav...

https://eo.vse.cz/formulare/adminved/navrh-na-zmenu-pracovniho-pomeru/
Podle Mzdové a personální oddělení, dne 08/10/2012

https://eo.vse.cz/aktuality/novy-pdf-formular-navrh-na-zmenu-pracovniho-pomeru/
Stávající formulář Návrh na změnu pracovního poměru byl převeden do formátu PDF s těmito novými vlastnostmi: výběr osoby a jeho pracovněprávního vztahu (nutné připojení do s...

https://eo.vse.cz/aktuality/novy-pdf-formular-navrh-na-zmenu-pracovniho-pomeru/
Podle Ekonomický odbor, dne 08/28/2019

https://eo.vse.cz/utvary/mpo/predpisy/rozvrzeni-a-evidence-pracovni-doby-na-vse-v-praze-sr-05-2019/
Aktuální znění směrnice Přílohy směrnice: č. 1 – Evidence odpracované doby...

https://eo.vse.cz/utvary/mpo/predpisy/rozvrzeni-a-evidence-pracovni-doby-na-vse-v-praze-sr-05-2019/
Podle Mzdové a personální oddělení, dne 09/02/2019

https://eo.vse.cz/utvary/eo/predpisy/pokyny-k-provedeni-radne-inventarizace-hospodarskych-prostredku/
Aktuální znění pokynu...

https://eo.vse.cz/utvary/eo/predpisy/pokyny-k-provedeni-radne-inventarizace-hospodarskych-prostredku/
Podle Ekonomický odbor, dne 10/12/2011

https://eo.vse.cz/utvary/eo/predpisy/ucetni-a-hospodarska-uzaverka-roku/
Aktuální znění pokynu...

https://eo.vse.cz/utvary/eo/predpisy/ucetni-a-hospodarska-uzaverka-roku/
Podle Ekonomický odbor, dne 10/12/2011

https://eo.vse.cz/aktuality/aktualizace-pdf-formulare-navrh-na-zmenu-pracovniho-pomeru/
Na základě zkušeností z používání formuláře Návrh na změnu pracovního poměru bylo přidáno samostatné pole "Nové zařazení do mzdové třídy", takže již není třeba předtím vyp...

https://eo.vse.cz/aktuality/aktualizace-pdf-formulare-navrh-na-zmenu-pracovniho-pomeru/
Podle Mzdové a personální oddělení, dne 09/20/2019

https://eo.vse.cz/situace/admin-ved/
Jaký majetek je evidován na mé podřízené? Vedoucí může u svých podřízených zjistit, jaký majetek je na ně evidovaný přihlášením na zam.vse.cz → přepnout na profil "HR Portál...

https://eo.vse.cz/situace/admin-ved/
Podle Ekonomický odbor, dne 03/29/2008

https://eo.vse.cz/utvary/eo/predpisy/system-rizene-dokumentace/
Aktuální znění směrnice Přílohy směrnice: č.1a,1b - Podpisové vzory č.2a - Registrační list smlouvy č.2b - Žádost o poskytnutí jednorázové zálohy č.2c - Žádost...

https://eo.vse.cz/utvary/eo/predpisy/system-rizene-dokumentace/
Podle Ekonomický odbor, dne 04/12/2011

https://eo.vse.cz/situace/majetek/
Nákup majetku Nákup majetku zajišťuje celoškolsky v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a ostatní legislativou: Odbor správy majetku (audiovizuální technika, kopírovací stro...

https://eo.vse.cz/situace/majetek/
Podle Ekonomický odbor, dne 04/08/2011

https://eo.vse.cz/utvary/mpo/predpisy/neplatne-predpisy/
Vnitřní předpisy Vnitřní mzdový předpis Vysoké školy ekonomické v Praze (ze dne 2. července 2015) Vnitřní mzdový předpis Vysoké školy ekonomické v Praze (ze dne 29. září 2...

https://eo.vse.cz/utvary/mpo/predpisy/neplatne-predpisy/
Podle Ekonomický odbor, dne 06/24/2014