Kalendář

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Registrační list smlouvy v PDF

Související stránky

V souvislosti s účinností zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv byl do formátu PDF přepracován formulář registrační list smlouvy. Formulář mimo jiné umožňuje:

  • zadání vícestranné smlouvy,
  • zadání č. hlavní smlouvy v případě dodatků a samostatných smluv dle rámcových smluv,
  • určení několika odpovědných nákladových středisek a odpovědných osob,
  • povinné vyplnění data účinnosti smlouvy,
  • určení až čtyř klasifikací úhrady a s tím generování patřičného počtu podpisových polí,
  • stanovit požadavek na anonymizaci některých smluvních ustanoveních, jenž patří do obchodního tajemství.