Oznámení o trvání nepřítomnosti zaměstnance

Vedoucí pracovník oznámí MPO trvání  nepřítomnosti (pracovní neschopnost apod.) zaměstnance, pokud není  k dispozici originál dokladu , na jehož základě jsou zpracovány mzdy.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague