Kalendář

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Nový PDF formulář „Návrh na výplatu odměny“

Související stránky

Pro zpracování odměn byl vytvořen nový PDF formulář Návrh na výplatu odměny, který má tyto vlastnosti:

  • Výběr jedné klasifikace úhrady, z které jsou odměny udělovány.
  • Vyhledání a výběr odměňované osoby přímo do formuláře s omezením 20 osob na formulář.
  • Možnost uvedení poznámky ke každé odměňované osobě.
  • Generování čárového kódu pro spolehlivé zpracování do importního souboru, který zpracovává příslušný správce rozpočtu nebo jím pověřená osoba.
  • Export dat do Excelu.

Pro správné fungování formuláře je nutné připojení do sítě VŠE, a to jen ze zařízení připojeného jako zaměstnanecké.