Nové středisko 3330

Bylo založeno nové nákladové středisko č. 3330 – Institut managementu a ekonomiky kultury (F3-IMEK) s platností od 1.1.2014.

Dále k 31.12.2013 byla zrušena tato střediska:

Na základě výše uvedeného byl aktualizován číselník středisek včetně všech PDF formulářů obsahující tento číselník.

 


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague