Základní informace

Mzdové a personální oddělení je celoškolské pracoviště, které zabezpečuje komplexní činnosti v oblasti personalistiky  a mezd pro potřeby externího vykazování za organizaci a pro interní potřeby jednotlivých součástí. Mezi tyto činnosti patří především:

V rámci vedení personální a mzdové agendy a zpracování mezd zaměstnanců  se MPO zabývá především těmito činnostmi:


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague