Kalendář

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Základní informace

Související stránky

Mzdové a personální oddělení je celoškolské pracoviště, které zabezpečuje komplexní činnosti v oblasti personalistiky  a mezd pro potřeby externího vykazování za organizaci a pro interní potřeby jednotlivých součástí. Mezi tyto činnosti patří především:

 • Spolupráce na integraci personálního a mzdového IS s okolními IS
 • Metodika interního oběhu dokladů v pracovněprávní oblasti
 • Zpracování celoškolských výkazů, daňových přiznání, statistických hlášení
 • Příprava podkladů pro audit
 • Vedení agendy osob zdravotně znevýhodněných
 • Zaměstnávání cizinců
 • Zajištění zdravotně-lékařská péče

V rámci vedení personální a mzdové agendy a zpracování mezd zaměstnanců  se MPO zabývá především těmito činnostmi:

 • Správa primárních číselníků – číselník osob, číselník funkcí
 • Vyhotovení, zpracování a archivace pracovněprávních dokumentů
 • Vedení osobních spisů
 • Zpracování podkladů pro výpočet mezd a jejich archivace, výpočet mezd
 • Plnění legislativních povinností vůči zdravotním pojišťovnám, ČSSZ, MFČR, MPSV apod.
 • Vyhotovení potvrzení pro zaměstnance, orgány státní správy, bankovní sektor, interní potřeby VŠE apod.