Žádost o výplatu stipendií pro mimofakultní útvary

Formulář pro mimofakultní útvary pro výplatu mimořádných stipendií za určitý měsíc. Přílohou žádosti musí být Rozpis stipendií.

Vyplněný a schválený formulář poslat na Ekonomický odbor.

Stažení formuláře


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague