Převodka majetku

Slouží k převodu evidovaného majetku na jinou osobu, místnost nebo nákladové středisko. Drobný dlouhodobý majetek v rámci fakulty/útvaru je převáděn pověřenými pracovníky útvarů (sekretářky na děkanátu, správci rozpočtu):

Pracovníci Kvestorátu (EO/OSM) provádí:

Formulář je přílohou směrnice Evidence majetku (SR 05/2007).

Vyplněný a schválený formulář poslat na Ekonomický odbor či příslušnou fakultu.

Formulář je nutné vyplnit pomocí programu Adobe Reader 10 nebo vyšší. Aktuální verzi Adobe Readeru si můžete stáhnout zde.

Stažení formuláře


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague