Převodka majetku

Slouží k převodu evidovaného majetku na jinou osobu, místnost nebo nákladové středisko. Drobný dlouhodobý majetek v rámci fakulty/útvaru je převáděn pověřenými pracovníky útvarů (sekretářky na děkanátu, správci rozpočtu):

Pracovníci Kvestorátu (EO/OSM) provádí:

  • převody drobného dlouhodobého majetku mezi fakultami/útvary,
  • převody dlouhodobého (investičního) majetku v lokalitě Žižkov (F1-F5, rektorátní útvary) a mezi lokalitami.

Formulář je přílohou směrnice Evidence majetku (SR 05/2007).

Vyplněný a schválený formulář poslat na Ekonomický odbor či příslušnou fakultu.

Formulář je nutné vyplnit pomocí programu Adobe Reader 11 nebo vyšší. Aktuální verzi Adobe Readeru si můžete stáhnout zde.