Převodka majetku

Slouží k převodu evidovaného majetku na jinou osobu, místnost nebo nákladové středisko. Drobný dlouhodobý majetek v rámci fakulty/útvaru je převáděn pověřenými pracovníky útvarů (sekretářky na děkanátu, správci rozpočtu):

Pracovníci Kvestorátu (EO/OSM) provádí:

  • převody drobného dlouhodobého majetku mezi fakultami/útvary,
  • převody dlouhodobého (investičního) majetku v lokalitě Žižkov (F1-F5, rektorátní útvary) a mezi lokalitami.

Formulář je přílohou směrnice Evidence majetku (SR 05/2007).

Vyplněný a schválený formulář poslat na Ekonomický odbor či příslušnou fakultu.

Formulář je nutné vyplnit pomocí programu Adobe Reader 11 nebo vyšší. Aktuální verzi Adobe Readeru si můžete stáhnout zde.

Soubor ke stažení je k dispozici jen ze zařízení připojeného jako zaměstnanecké.