Návrh na vyřazení majetku

Slouží k vyřazení přebytečného, neupotřebitelného či odcizeného majetku.

Formulář je přílohou směrnice Evidence majetku (SR 05/2007).

Vyplněný a schválený formulář poslat na Ekonomický odbor.

Formulář je nutné vyplnit pomocí programu Adobe Reader 11 nebo vyšší. Aktuální verzi Adobe Readeru si můžete stáhnout zde.