Návrh na přiznání/změnu výkonnostního příplatku

Návrhy na přiznání nebo změny výkonnostního příplatku vyhotovuje vedoucí pracovník (příkazce operace).

Formulář je přílohou směrnice Pracovní řád (SR 01/2012).

Vyplněný a schválený formulář poslat na Mzdové a personální oddělení.