Návrh na přiznání příplatku za vedení a výkon funkce

Návrhy na přiznání nebo změny příplatku za vedení  a výkon funkce vyhotovuje vedoucí pracovník.

Formulář je přílohou směrnice Pracovní řád (SR 01/2012).

Vyplněný a schválený formulář poslat na Mzdové a personální oddělení.