Stipendia


Udělení stipendia studentovi
V případě fakultních stipendií jsou stipendia zadávána na fakultách dle Pokynu pro zpracování fakultních stipendií v InSIS. Mimofakultní stipendia jsou vyplňovány na základě žádosti (příloha k Výplata stipendií) a rozpisu (příloha k Výplata stipendií) a pak předány na EO.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague