Kalendář

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Osobní administrativa

Související stránky


Výplatní páska

Osmý den v měsíci je přístupná elektronická výplatní páska na intranetové adrese zam.vse.cz → Seznam mých aplikací → Výplatní páska zaměstnance → Zobrazit výplatní pásku


Dovolená

Pro dovolenou je nutné vyplnit a nechat schválit formulář Dovolenka (příloha k SR 06/2008 – Systém řízené dokumentace). Vedoucí pracovník schválenou dovolenku odevzdá na MPO. Má-li pracovník na VŠE více pracovních poměrů, je nutné na dovolenku uvést, jakého pracovního poměru se dovolená týká. Případně uvést, že se týká všech pracovních poměrů.


Aktualizace osobních údajů

V případě změny osobních údajů (příjmení, stav, bydliště) je nutné vyplnit formulář Ohlášení změny osobních údajů (příloha k SR 06/2008 – Systém řízené dokumentace) a odevzdat ho na MPO.


Ukončení pracovního poměru na VŠE

Při ukončení pracovního poměru je nutné na MPO předat kompletně potvrzený Výstupní list (příloha k SR 06/2008 – Systém řízené dokumentace). Pokud na odcházející osobě zůstal evidován nějaký majetek nebo knihy umístěné na pracovišti, budou automaticky převedeny na vedoucího.


Evidovaný majetek na osobu

Přehled majetku v užívání, který je evidován na osobu, má každý zaměstnanec přístupný v osobní profilu v HR portálu na zam.vse.cz → Seznam mých aplikací → HR Portál → Vstoupit do aplikace (vybraná možnost „autovlastnictví“) → záložka „osobní údaje“ → Soupis majetku (vlevo dole).


Zůstatek dovolené

Zůstatek dovolené si může každý zaměstnanec zjistit na zam.vse.cz → Seznam mých aplikací → Výplatní páska zaměstnance → Zobrazit výplatní pásku → Zůstatek dovolené (3. řádek vpravo).


Která personalistka / mzdová účetní mě má na starosti?

Lze zjistit na zam.vse.cz → Seznam mých aplikací → HR Portál → Vstoupit do aplikace (vybraná možnost „autovlastnictví“) → v horní části karty Osobní údaje


Kdo vydává Potvrzení o zdanitelných příjmech?
Dané potvrzení vydává Vaše personalistka / mzdová účetní. V předchozím dotazu je návod, jak tuto osobu zjistit, případně napište na email mpo@vse.cz.

Vstoupit do aplikace (vybraná možnost „autovlastnictví“) →