Administrativa vedoucího


Jaký majetek je evidován na mé podřízené?

Vedoucí může u svých podřízených zjistit, jaký majetek je na ně evidovaný prostřednictvím zam.vse.cz → Seznam mých aplikací → HR Portál → Vstoupit do aplikace (vybraná možnost „SMZ – bezprostřední podřízení“) → označit zaměstnance → Zobrazit kartu → Soupis majetku (vlevo dole)


Dohoda o provedení práce
Informace k uzavíraní DPP poskytne sekretariát příslušného střediska, případně správce rozpočtu.


Dohoda o pracovní činnosti

Informace k uzavíraní DPČ poskytne sekretariát příslušného střediska, případně správce rozpočtu.


Jaké je čerpání dovolené u mých podřízených?

Čerpání dovolené podřízených k poslednímu uzavřenému měsíci lze zjistit prostřednictvím zam.vse.cz → Seznam mých aplikací → HR Portál → Vstoupit do aplikace (vybraná možnost „SMZ – bezprostřední podřízení“) → označit zaměstnance → Zobrazit kartu → sekce Dovolená (A19.04)


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague